Bülow Management: Projektkonsulent til studierelevant job i ambitiøs konsulentvirksomhed

Bülow Management: Projektkonsulent til studierelevant job i ambitiøs konsulentvirksomhed

Jobbet

Som Projektkonsulent hos Bülow Management, får du mulighed for at blive en del af og bidrage til opgaveløsningen i en spændende konsulentvirksomhed. Du vil sammen med Bülow Management’s øvrige ansatte få til opgave at bidrage ifm. Bülow Management’s markedsledende samarbejds- og evalueringskoncept kaldet ”BNKI” (’Byggeriets Nye KundeIndeks’ – www.bnki.dkindenfor bygge- & anlægsbranchen.

Her vil du bl.a. beskæftige dig med følgende opgaver:

  • Gennemførsel af interviews og dataindsamling ifm. kundetilfredshedsmålinger på en lang række bygge- & anlægsprojekter 
  • Løbende telefonisk rådgivning til vores kunder ifm. kundetilbagemeldinger på deres projekter
  • Rapportering af BNKI-målingsrapporter såvel som større strategiske analyser (eks. kundetilfredshed-, medarbejdertilfredshed- og ledelseskvalitetsanalyser)
  • Mødeplanlægning af kundeaktiviteter på vegne af Bülow Management’s øvrige ansatte 

 

Jobbet vil også indbefatte daglig telefonisk kontakt direkte til eksisterende såvel som nye kunder. Derfor søger vi en udadvendt og dygtigt kommunikerende kollega, som kan motivere endnu flere af de danske entreprenører og rådgivere, til at arbejde med et systematisk KundeFokus. 

Yderligere vil du som projektkonsulent have ansvaret for at udføre praktiske opgaver eksempelvis ifm. kundearrangementer på vores kontor, Tranekær, materialeklargøring, oprydning/rengøring m.v. 

Hvem vi søger

Du er studerende på en videregående uddannelse, og skal formentligt til at påbegynde dit 5. eller 7. semester. Vores projektkonsulent-stillinger har tidligere ofte været besat af studerende med baggrund som cand.merc eller fra ingeniørfagene.  

Som persontype kan du genkende dig selv i flere af nedenstående karaktertræk:

  • Du er dedikeret, målrettet og ambitiøs
  • Du går analytisk og systematisk til opgaverne, og synes godt om at undre dig
  • Du er dygtig til at kommunikere og formår at gøre dig forståelig uanset hvem modtageren er
  • Du er udadvendt og hjælpsom af natur 

 

Et studierelevant job der sikrer dig gode jobmuligheder i fremtiden

Med muligheden for at opleve, hvad det vil sige at være en del af en velanset konsulentvirksomhed, får du styrket dine kompetencer, øget din erfaringsbase samt udvidet dit netværk. Vi har ligeledes fastansatte konsulenter i huset, som tidligere er startet som projektkonsulenter hos os.  

Vi forventer, at du kan arbejde 1-2 dage om ugen – erfaringsmæssigt er det mest optimalt med hele arbejdsdage. Arbejdsdagene foregår fra Bülow Management’s kontor på adressen Dallerupvej 5, 8781 Stenderup ved Horsens. Til og fra kontoret kan der ofte arrangeres samkørsel med kollegaer fra både Aarhus- og Kolding-området. 

Send din begrundede ansøgning til Executive Ass. Kirsten Lodahl Wittrup – klm@bulow.eu snarest.  

Seneste ansøgningsfrist er fredag den 27.08.21.

Ansættelse vil ske løbende når den rette kandidat er fundet og med forventet opstart fra primo september – medmindre andet aftales nærmere. 

 

Bülow Management – Din kommende arbejdsplads 

Vi er en visionær konsulentvirksomhed, som har mere end 20 år på bagen. Vi har en uformel omgangstone kombineret med et højt ambitionsniveau. Vi stræber hver dag efter at vores kunder opnår endnu mere effektive og succesfulde organisationer.Læs mere på www.bulow.eu