Sankt Knuds Skole, Aarhus: samarbejde med specialestuderende inden for kommunikation, antropologi, sociologi o.l.

Sankt Knuds Skole, Aarhus: samarbejde med specialestuderende inden for kommunikation, antropologi, sociologi o.l.

Sankt Knuds Skole i Aarhus tilbyder samarbejde med specialestuderende inden for kommunikation, antropologi, sociologi eller anden faggruppe

Skt. Knuds Skole i Aarhus er en velfungerende katolsk/kristen privatskole i Aarhus.
For fortsat at sikre skolens elevtal – og dermed skolens formål og gode økonomi – ønsker vi i skolens bestyrelse hjælp til at blive klogere på det grundlag, skolen rekrutterer elever fra.

Hvor kommer vores elever fra?
Hvad ønsker forældrene af den skole, de vælger for deres barn?

Er der befolkningsmæssige og geografiske segmenter, vi ikke har øje for?

Det gør vi allerede

Sankt Knuds Skole har et godt samarbejde med et kommunikationsbureau og har en professionel tilgang til kommunikation.
Vi er selv i gang med bla. disse indledende analyser:

 • hvordan er vores elever fordelt geografisk?
 • er der geografiske eller demografiske mønstre i hhv. indskoling, mellemtrin, og overbygning?
 • ændrer geografien eller demografien sig i løbet af skoleforløbet?
 • hvordan gør vi skolen mere attraktiv for børn og unge fra den katolske menighed i Aarhus?
 • hvorfor har de nuværende forældre valgt skolen til?

Det har vi brug for hjælp til

Vi har brug for hjælp fra en specialestuderende til at bla. få undersøgt og analyseret:

 • hvordan bliver udviklingen af antal børn i forskellige aldre inden for hhv. uden for Ringgaden de kommende år?
 • hvilke segmenter kan man inddele postnummer 8000 + nærliggende, relevante postnumre i?
 • hvad er vigtigt i forhold til skolevalg i de forskellige segmenter?
 • hvilken appel har vi (ikke) i de forskellige segmenter med skolens nuværende tilbud?


+ hvad vi ikke selv har haft fantasi til at spørge om

Vi forventer, at der arbejdes med både kvantitative og kvalitative analyser (f.eks. spørgeskemaer og fokusgrupper), men der vil være stor frihed til den specialestuderende til selv at tilrettelægge forløbet, så det bliver til gavn for både skolen og for specialeskrivningen.


Vi tilbyder

 • tæt sparring med skolens ledelse, bestyrelsesformand og kommunikationsbureau
 • dækning af udgifter til transport samt relevant faglitteratur

Læs mere om skolen på: sktknudsskole.dk

Kontakt bestyrelsesformand Pernille Aagaard på mobil 25444199 eller mail pernilleaagaard@gmail.com for nærmere oplysninger.