Skoletryghed: Medicin- og sygeplejestuderende førstehjælps- og konflikthånteringsskills

Skoletryghed: Medicin- og sygeplejestuderende førstehjælps- og konflikthånteringsskills

Skoletryghed søger medicin- og sygeplejestuderende, der har særlige evner inden for førstehjælp, misbrugsforebyggelse og konflikthåndtering.

Hvem er vi? 

Skoletryghed arbejder med at implementere sikkerhed, tryghed og trivsel på landets uddannelsesinstitutioner. Vores indsats understøtter tilfredshed, tillid og læring hos medarbejdere, elever og forældre. (For mere info om Medic og MFE: se kataloget FEST på : www.skoletryghed.dk

Hvad består jobbet af?

Jobbet handler om at kunne yde livreddende førstehjælp, hjælpe elever med småskader samt beruselse samt forebygge og håndtere eventuelt indtag og besiddelse af narkotika i forbindelse med afviklingen af gymnasiefester, så elever, forældre, lærere og ledelse føler, at de er i trygge hænder. Vi kalder funktionen ”Medic” og det er Medic der skal vurdere om evt. Ambulance skal tilkaldes 

Du vil sideløbende med sikkerhedsteamet på 5-10 sikkerhedskonsulenter selvstændigt arbejde med at:

  • Førstehjælpsopgaver – fra de små til de størrer ”præhospitale” opgaver
  • Med en dialogfunderet tilgang foretage test af elever (på frivillig basis).
  • Genetelt arbejde professionelt med børn og unge, og vise dem omsorg og forståelse.
  • Du vil arbejde med konfliktadfærd, informationsudveksling, kundehåndtering og rådgivning til skoler.
  • Observere for spor af euforiserende stoffer. 
  • Du vil tilegne dig relevant viden om forholdene på skolerne og i al fortrolighed rådgive skoler om forebyggende indsatser for kulturændring i forhold til euforiserende stoffer.

Hvad forventer vi af dig?                                                            

  • At du har geful og er menneskekender. 
  • At du forstår at kommunikere på en empatisk og rolig måde både skriftlig og mundtligt. 
  • At du har en god intuition og kan mestre at danne overblik i pressede og tilspidsede situationer, samt er handlekraftig og løsningsorienteret.
  • At du har lyst til at opsøge kollegial sparring og kompetenceudvikling som et led i det videre samarbejde og den videre udvikling af dine faglige kompetencer 

Det faglige udbytte

Arbejdet giver unik praksistræning i hvordan man arbejder med førstehjælp – og konfliktforebyggelse 

I et samarbejde med Center for Konfliktforebyggelse (www.forebygkonflikt.dk) kan du mulighed for en række kurser. Blandt andet kan du blive certificeret i ”praktisk ledelse”, ”arbejds- og teampsykologi”, ”avanceret taktisk sikkerhedsadfærd og konfliktforebyggelse”, ”konflikthåndtering og eventsikkerhed”. 

Efter færdigendt forløb har du erhvervet dig en række ledelseskompetencer, som du kan drage stor nytte af i din videre karriere.


For mere information : 70705085 . Ansøgningsfrist inden d.1 sep. 2021.

Send ansøgning og CV til mail: johan@forebygkonflikt.dk