Favrskov Kommune: Praktikant til social- og sundhedsområdet

Favrskov Kommune: Praktikant til social- og sundhedsområdet

Vil du afprøve kræfter med arbejdet i en politisk styret organisation, hvor de overordnede linjer for Favrskov kommunes tilbud på social- og sundhedsområdet bliver fastlagt? Og brænder du ligesom os for at være med til at give ældre, socialt udsatte og andre borgere med behov for hjælp den bedst mulige hverdag?

Så er du måske vores nye praktikant i Sekretariatet for Social og Sundhed i foråret 2022.

Vi er en medarbejder- og chefgruppe på i alt 17 personer. Du vil møde kolleger, som prioriterer samarbejde, et godt arbejdsklima og en uformel omgangstone.

Sekretariatet betjener alle dele af Social og Sundhed, der beskæftiger over 1.300 medarbejdere inden for ældre-, handicap-, psykiatri- og sundhedsområdet. Som praktikant hos os får du et godt indblik i, hvordan den daglige drift af et velfærdsområde foregår i samspillet mellem politikere og den øverste forvaltning.

Om praktikken

Som praktikant vil du få god mulighed for at deltage i sekretariats- og analyseopgaver inden for social- og sundhedsområdet i Favrskov kommune. Du bliver en integreret del af afdelingen, og du kommer til at løse flere af dine opgaver i tæt samarbejde med dine kollegaer i sekretariatet. Vi lægger desuden stor vægt på, at du får løbende vejledning, sparring og feedback.

Det forventes, at opgaverne blandt andet vil omfatte:

  • Deltagelse i projektarbejde på fx ældre- og sundhedsområdet
  • Mødeaktivitet med interne og eksterne samarbejdspartnere
  • Udarbejdelse af politiske sagsfremstillinger, notater og præsentationer
  • Research og analyseopgaver
  • Deltage i planlægning og afvikling af fx temadage, indvielser og workshops

Arbejdsopgaverne vil gå på tværs af fagområderne i Social og Sundhed. Vi bestræber os på, at du får én til to større opgaver, men at du samtidig også får prøvet så meget af som muligt.

Om dig
Du er nysgerrig på nye opgaver, fagligt dygtig og grundig i udførelsen af dit arbejde.

Du er kandidatstuderende på en samfundsvidenskabelig uddannelse, som fx statskundskab, folkesundhedsvidenskab, sociologi eller noget helt fjerde.

Du har en interesse i social- og sundhedsområdet og har lyst til at kaste dig ud i forskelligartede opgaver i en politisk ledet organisation.  

Du arbejder selvstændigt og tager gerne en udfordring op, men med god mulighed for faglig sparring og vejledning af dine kollegaer.

Du har en god politisk forståelse, da flere af opgaverne er relateret til sekretariatsbetjening af politiske råd og Social- og Sundhedsudvalget. 

Praktikperiode og vilkår

Praktikperioden løber i udgangspunktet fra 1. februar til ultimo juni 2022.

Det er en forudsætning for praktikken, at forløbet er meritgivende og at du optjener ECTS-point under praktikken. Det ugentlige timetal er i udgangspunktet 37 timer, hvoraf 30 timer om ugen vil være ulønnet praktik og 7 timer vil være ansættelse som studentermedhjælper. Den endelig timefordeling fastlægges med udgangspunkt i kravene i din studieordning og under hensyntagen til eventuel anden studieaktivitet. Ansættelsen som studentermedhjælper fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Du refererer til sekretariatschefen i Social og Sundhed.

Arbejdsstedet er administrationsbygningen, Torvegade 7, 8450 Hammel. Der er mulighed for offentlig transport med bus fra Aarhus. Hvis du har transportomkostninger til bus, betaler vi dem via pendlerkort.

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef John René Keller Lauritzen (jrkl@favrskov.dk, tlf. 20 16 76 15) eller vores nuværende praktikant Mathilde Kjeldgaard Sørensen (maths@favrskov.dk, tlf. 20 18 73 57).

Ansøgning
Vi beder dig sende din ansøgning til Favrskov Kommune via dette link. Ansøgningen vedlægges CV, eksamensbevis samt eventuelle udtalelser. Alle bilag uploades samtidig med ansøgningen.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som vi ønsker at ansætte, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen. Der vil derfor blive indhentet straffeattest på den kandidat, der tilbydes ansættelse.

Ansøgningsfristen er d. 11. november 2021.

Vi forventer at afvikle samtaler d. 23. november 2021.