DANVA: Stud. Jur. til interesseorganisation

DANVA: Stud. Jur. til interesseorganisation

Vi søger en studerende, der har lyst til at give et engageret bidrag til vandsektoren.

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, der er talerør for den danske vandsektor, har medlemmer, som er i gang med store og interessante forandringer grundet lovkrav om selskabsgørelse.

Stillingen

Sekretariatet leverer bl.a. rådgivning til vore medlemmer inden for det juridiske felt. Ligesom vi i forbindelse med projekter, høringer og lobbyarbejde årligt udarbejder en række notater.

Du kommer til at assistere os i dette arbejde, herunder udføre følgende opgaver:

  • Udarbejdelse af svarudkast på medlemshenvendelser
  • Udarbejdelse af udkast til notater
  • Juridisk litteratursøgning og øvrigt researcharbejde.
  • Videreformidling bl.a. i foreningsblad og på vores hjemmeside.

Du vil primært komme til at arbejde inden for miljø-, forsynings- og forvaltningsret.

Kvalifikationer

Vi forestiller os, at du er jurastuderende på 3. år og har interesse for miljøområdet. En “stærk” 2. årsstuderende med styr på det forvaltningsretlige vil også kunne komme ind i billedet. Derudover forudsætter vi, at du har et godt kendskab til såvel det offentligretlige som det privatretlige område.

Herudover forventer vi, at du har et godt humør og gode samarbejdsevner, og i øvrigt kan sige ja til følgende:

  • Kan arbejde systematisk og grundig med emnerne
  • Har gode formuleringsevner og interesse for videreformidling
  • Har mod på at gribe nye opgaver og udfordringer

Ansættelsesbetingelser.

Arbejdstiden er ca. 8 timer ugentligt fordelt på 1-2 faste dage. Vi vil dog være fleksible ift. undervisning og eksamenerTiltrædelse snarest.

Yderligere oplysninger 

Opslaget i elektronisk form samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til konsulent Jens Plesner, jpl@danva.dk, 8793 3560, og chefkonsulent Susanne Vangsgård, sv@danva.dk, 8793 3510.

Ansøgning

Ansøgning med cv og karakterudskrift sendes på mail til sv@danva.dk og jpl@danva.dk eller til DANVA, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg, att. Susanne Vangsgård snarest.