Folkeuniversitetet: Praktikanter til events og idéudvikling, efteråret 2023

Folkeuniversitetet: Praktikanter til events og idéudvikling, efteråret 2023

Tør du tænke kreativt og selvstændigt, og brænder du for formidling og events? Vil du bringe din faglighed i spil og sætte dit eget aftryk i vores programmer? Har du lyst til arbejde med forskningsformidling fra idéudvikling til praksis? Folkeuniversitet søger 1-2 praktikanter til sekretariatet i Aarhus.

Hvad er Folkeuniversitetet?

På Folkeuniversitetet formidler vi forskningens metoder og resultater til alle interesserede. Hvert år præsenterer vi flere end 1.000 forelæsningsrækker i vores klassiske program i vores tre afdelinger Aarhus, Emdrup og Herning. Under corona har vi udvidet med et livestreamprogram, der indtil videre er nået ud til mere end 250.000 deltagere. Derudover arbejder vi med forskningsformidling i krydsfeltet mellem viden og kultur i vores årlige vidensfestivaler: Århundredets Festival, Historiske Dage og Hearts & Minds. Vi har også enkeltstående events og projekter. Fælles for al vores aktivitet er, at formidlingen af forskning er i centrum. Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: www.fuau.dk.

Hvad får du ud af praktikken?

Som praktikant inviterer vi dig med ind i vores maskinrum. Her får du lov til at snuse til mange forskellige opgaver:

 • Du vil primært hjælpe til med planlægningen af festivalarrangementer og forelæsninger til vores klassiske program
 • Du får mulighed for at gøre brug af din faglige viden
 • Du vil komme til at arbejde med idéudvikling, tekstforfatning og formidling, og du får ansvaret for kontakten til forelæsere og andre medvirkende
 • Du kan få mulighed for at arbejde med kommunikationsopgaver
 • Du bliver en integreret del af vores arbejdsplads og får i den forbindelse en fast kontorplads og en gennemgående mentor
 • Du kan få individuelle opgaver tilrettelagt efter uddannelsesbaggrund
 • Du har mulighed for at skrive praktikrapporten løbende fra dit skrivebord

Hvem er du?

Din faglige profil kan have mange kombinationer. På Folkeuniversitetet har vi opgaver og erfaringer inden for stort set hele den faglige palet. Du skal være målrettet og selvkørende, god til at skabe overblik og struktur samt have evnerne til at skabe handling ud af vores fælles ideer. Og så skal du selv være med til at formulere, hvordan netop du med din uddannelse og erfaring kan skabe et praktikforløb til værdi for både dig og Folkeuniversitetet.

Vi efterspørger praktikanter der:

 • Er effektive, kreative, initiativrige og nysgerrige
 • Har lyst til at arbejde med vidensformidling i forskellige formater
 • Har en struktureret tilgang til deadlines og kan tackle periodisk travlhed på konstruktiv vis
 • Kan arbejde selvstændigt med opgaverne og har mod på at tage ejerskab over egne arrangementer og forelæsninger
 • Kan arbejde med kommunikation på forskellige platforme
 • Har mod på at arbejde i nye IT-systemer og trives foran en computerskærm
 • Er fleksibel og indstillet på, at det i spidsperioder er nødvendigt at arbejde uden for normal kontortid
 • Er praktisk anlagt og serviceminded


Tidligere praktikrapporter på Folkeuniversitetet:

Her kan du finde inspiration i, hvad tidligere praktikanter har undersøgt i deres praktikrapporter:

 • Hvordan kan man optimere sine invitationer med inviterende retorik? Af praktikant fra retorik
 • Hvordan oplever forskerne Folkeuniversitetet? Af praktikant fra uddannelsesvidenskab
 • Hvordan forbedres brugeroplevelsen på Folkeuniversitetets hjemmeside? Af praktikant fra digital design
 • Hvordan udvikles Folkeuniversitetets folkeoplysende aktiviteter? Af praktikant fra filosofi
 • Hvordan får man unge til at interessere sig for Folkeuniversitetet? Af praktikant fra statskundskab
 • Hvordan kombinerer man folkeoplysning med fysisk aktivitet? Af praktikant fra idræt

Andre praktikanter har analyseret målgrupper, skrevet artikler, klummer og blogs, arrangeret festivalevents, optimeret processer, lavet digital kommunikation og meget andet. Hvad vil du gerne? Vil du producere lækre videoer, inddrage deltagerne, kommunikere målrettet på Facebook eller noget helt andet? Vi vil meget gerne sparre med dig, hvis du har brug for det.

Lidt om os:

 • Vi er en dynamisk arbejdsplads med tolv fastansatte og et varierende antal studentermedhjælpere, projektansatte og freelancere. De fleste er akademikere.
 • Vi har til huse i universitetsparken i Aarhus på Bartholins Allé 16, bygning 1328, 3. sal
 • Vi sætter pris på en uhøjtidelig, humoristisk og afslappet omgangsform
 • Vi har sociale arrangementer løbende. Foruden vores sommerfest og julefrokost kan vi fx se VM i fodbold sammen eller få en rundvisning på Aarhus Teater.
 • Vi tilrettelægger et fælles introforløb for vores praktikanter og understøtter også dit projektskrivningsforløb med sparring og udvikling
 • Vi har 1-2 praktikanter hvert år i efterårssemestret


Praktikstart: August til december 2023 – eller efter aftale.

Praktikomfang: 3-5 dage om ugen med mulighed for at skrive praktikopgave ved dit skrivebord.

Til hvem: Send din ansøgning og CV til Mathilde Bach, mba@fuau.dk. Har du spørgsmål, kan du ringe på 92 44 46 55.

Ansøgningsfrist: Fristen er onsdag den 29. marts. Vi indkalder til samtaler derefter. Send bare din ansøgning, så snart den er klar. Vi glæder os til at høre fra dig.