Grundtvig-Akademiet: Praktikant, Aarhus

Grundtvig-Akademiet: Praktikant, Aarhus

Vil du gerne arbejde med folkeoplysning og demokratisk dannelse på tværs af kulturelle og sociale samfundslag? Vil du være med til at skabe tidens debat om kultur, kirke, samfund og skole? 

Grundtvig-Akademiet i Aarhus søger en praktikant, gerne med universitetsbaggrund inden for humaniora, samfundsvidenskab, teologi eller lignende. Søg endelig stillingen hvis du vil være med til at udvikle netværksskabende og folkeoplysende initiativer i Aarhusområdet.

Hvem er vi?Grundtvig-Akademiet er en platform, hvor Grundtvigs tænkning og poesi bringes i spil og i modvind. Akademiet er en del af Grundtvigsk Forum og kulturhuset Vartov i København. I maj 2020 opstartede Grundtvig-Akademiet en afdeling i Aarhus, hvor projektleder Therese Helga Emborg arbejder på at etablerede Akademiet som et kulturelt og folkeoplysende centrum i verdens mindste storby. Visionen er, at Grundtvig-Akademiet kan søsætte en række fællesskabende og kulturelle initiativer i samvirke med lokale kulturinstitutioner og foreninger, hvor Grundtvigs tankegods synliggøres og italesættes. Vi har kontor i Gellerup forsamlingshus, og én af Akademiets fokusområder er blandt andet at tage del i og forbinde Gellerups mangfoldige kulturliv med resten af Aarhus.

Ansvar og opgaverVi forventer, at du kan arbejde selvstændigt og kvalificeret med én eller flere af følgende områder. Vi forventer ikke, at du har kendskab til det hele, og du vil i samspil med projektlederen få mulighed for selv at bestemme, hvilke opgaver du vil dykke ned i:

  • Kommunikation og presse, herunder sociale medier
  • Lyd-, film-, og billedredigering
  • Opdatering og redigering af hjemmeside
  • Journalistisk arbejde med artikler og reportager til nyhedsbrev, hjemmeside, tidsskrifter m.v.
  • Research og medvirken til fundraising og projektudvikling
  • Arrangere, koordinere og afvikle arrangementer, debatmøder, seminarer m.m.

Som praktikant vil du løbende have en række ad hoc-opgaver og herudover, har du mulighed for at dykke ned i et større projekt. Du får stor indflydelse på dine arbejdsopgaver og er i høj grad selv med til at skabe dit eget praktikforløb ud fra dine interesseområder samt de muligheder, der opstår undervejs. 

Om digVi ønsker en praktikant, der trives i en lille organisation, hvor der både er mulighed for tæt samarbejde og selvstændighed. Vi sætter pris på, at du har kendskab til og engagement i Aarhus’ kulturliv og eventuel erfaring fra foreninger, folkelige fællesskaber og højskoleverdenen.

Som praktikant forventer vi:

  • At du er god til at prioritere din tid og kan arbejde selvstændigt
  • At du går til dine opgaver med friskt mod og nysgerrighed
  • At du kan skrive og kommunikere klart og præcist på skrift

Øvrige oplysninger
Det er et krav, at du er studerende på en videregående uddannelse, og har gennemført minimum 2 år af din uddannelse.

Praktikantstillingen er ulønnet men kan meritoverføres, hvis det er en mulighed på din uddannelse. 

Arbejdstid: Praktikken er i udgangspunktet på 18,5 timer om ugen sammen med projektlederen. Der er også god mulighed for flere selvstændige arbejdstimer samt projekter hos Grundtvig-Akademiet på Vartov i København

Arbejdssted: Grundtvig-Akademiet, Gudrunsvejs 82, 8220 Brabrand, Aarhus

Ansøgningsfrist: 16. maj 2021. Samtaler holdes i uge 21.

Hvis du har spørgsmål til praktikstillingen, er du velkommen til at kontakte projektleder Therese Helga Emborg på the@grundtvig.dk


Ansøgning og CV sendes til the@grundtvig.dk