Aarhus Kommune: Praktikant til Rådmandssekretariatet i Teknik og Miljø

Aarhus Kommune: Praktikant til Rådmandssekretariatet i Teknik og Miljø

Har du lyst til at arbejde med opgaver og projekter tæt på den øverste politiske og administrative ledelse på Jyllands største arbejdsplads? At være en del af det politiske maskinrum på Aarhus Rådhus og afprøve din teoretiske viden på hverdagens udfordringer? 

Rådmandssekretariatet i Teknik og Miljø tilbyder en spændende og alsidig praktikplads i efteråret 2023 indenfor et område i rivende udvikling, med politisk opmærksomhed og med opgaver, der ofte har en meget direkte betydning for udviklingen i kommunen. Teknik og Miljø varetager opgaver af meget forskellig karakter inden for fx byudvikling, byliv, grøn omstilling, mobilitet, natur og miljø – og altid med fokus på at skabe værdi for borgere og samfund.

Du kommer til at arbejde i krydsfeltet mellem politik og praksisnær opgaveløsning. Du bliver en del af en afdeling tæt på rådmanden og direktøren med mange forskelligartede opgaver indenfor politisk betjening, ledelsesunderstøttelse og udvikling. Som praktikant i rådmandssekretariatet vil du få et unikt indblik i, hvordan politikudviklingen og den daglige drift af teknik- og miljøområdet foregår i samspillet mellem politikere og embedsværk.

Du vil komme til at arbejde med:  

  • Understøttelse i opgaver i rådmandssekretariatets politiske team, der bl.a. arbejder med byrådsindstillinger, notater til byråd, Teknisk Udvalg og rådmand, formulering af taler og baggrundsmaterialer, der klæder rådmand og direktion på med viden om aktuelle sager
  • Understøttelse af møde- og dagordensforberedelse til møder i Klima- og Bæredygtighedsudvalget
  • Praktisk understøttelse i et større projekt om ’At arbejde i en politiske ledet organisation’ samt bidrag til udvikling af kursusmaterialer og vejledninger i projektet
  • Diverse researchopgaver
  • Håndtering af rådmandshenvendelser og andre driftsopgaver

 

Hvem er du?

  • Du er i gang med en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse, sandsynligvis statskundskab.
  • Du skal have god politisk forståelse og interesse for at arbejde i en politisk ledet organisation
  • Du er nysgerrig på at afprøve teori med praksis – og har mod på at bringe dig selv og dine kompetencer i spil i opgaveløsningen
  • Du er initiativrig og selvstændig
  • Du har flair for at kommunikere klart og præcist

 

Uddannelse i praktikken
Du får en mentor, der har fokus på det gode praktikforløb – og som vil introducere dig til afdelingen og Teknik og Miljø som arbejdsplads, så du kommer godt fra start. Din mentor vil også guide og vejlede dig, så du realiserer den aftalte plan for praktikken.

Hvordan bliver din hverdag 
Som praktikant vil dine opgaver spænde vidt, og du får gode muligheder for at bringe dig selv i spil i opgaveløsningen. Du vil samarbejde om opgaveløsningen med en kollega i afdelingen eller i den øvrige del af organisationen – ligesom du vil kunne sparre med din mentor.

Der er tale om en ulønnet praktik af varighed mellem 3 og 6 måneder alt efter, hvad der passer med din uddannelse. Arbejdstiden er typisk mellem 30-37 timer om ugen. Der er mulighed for fleksible arbejdstider, og vi tager naturligvis hensyn til undervisningsaktiviteter. Som en del af Rådmandssekretariatet får du din daglige gang på Aarhus Rådhus, men du vil også have arbejdsdage i Blixens i Gellerup, hvor de fleste af Teknik og Miljøs afdelinger er samlet

Vil du høre mere om praktikpladsen eller projektet, så kontakt Karina Svanborg (svka@aarhus.dk, 29701453) eller Marie Tandrup (marta@aarhus.dk, 29209460)

Ansøgningsfristen: 
27. marts. Med mulighed for opstart i september 2023 / efter nærmere aftale.

Ansøgningen fremsendes via stillingsopslag under Job på Aarhus Kommunes hjemmeside, som du finder via ansøg-knappen øverst i opslaget.. Når du ansøger, må du meget gerne tilføje, hvorfor netop du er den helt rigtige praktikant hos os.

Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement