ATU | Fokus: Sprogforløb – studenterundervisere i Fransk

ATU | Fokus: Sprogforløb – studenterundervisere i Fransk

Vil du være med til at give gymnasieelever ekstra sprogglæde ved at træne deres mundtlige færdigheder?

Hos ATU | Fokus har vi i foråret 2023 med succes afholdt små turbokurser i fremmedsprog for gymnasieelever, hvor fokus har været på at give eleverne sprogglæde og ikke mindst booste deres mundtlige færdigheder, herunder evnen til at anvende kommunikationsstrategier. Vi ønsker at udbrede forløbene til hele Region Midtjylland og mangler derfor sproginteresserede studenterundervisere. Vi søger studenterundervisere med kompetencer inden for fransk.

Vi søger sprogstuderende fra universitetet, og lærerstuderende med sprog som et af deres undervisningsfag. Vi vil gerne have et mix, så sprog- og lærerstuderende kan komplementere hinandens med deres respektive styrker.

Jobbet & dig

Din opgave vil være at undervise sproginteresserede gymnasieelever mundtligt. Du vil komme til at arbejde sammen med en anden studenterunderviser, så I er to om at udføre undervisningen. Materialer fra de første forløb vil blive gjort tilgængelige, ligesom du vil blive klædt på af tidligere undervisere til at kunne varetage opgaven.   

Du skal have lyst og vilje til at lære sproget fra dig og, vigtigst af alt, at give eleverne en god oplevelse, hvor fokus er på mundtlighed og sproglig selvtillid. For os er det essentielt at forløbet bliver et trygt læringsrum for eleverne, hvor fejl tolereres, og hvor eleverne kan spille hinanden gode.

Vi forventer, at du har et godt fagligt niveau, og har lyst til at lære fra dig i et ”co-teaching” format med en anden studerende. Du må gerne være et par år inde i studiet, så du er vant til at begå dig i det specifikke sprog og læringsomgivelser generelt.

Erfaring fra tidligere stillinger som underviser eller formidler er et plus, men vi er også åbne for kandidater uden erfaring. Du skal være villig til at rejse rundt til gymnasier i Midtjyllands større byer for at undervise. 

Vi har sammensat sprogkurserne i samarbejde med gymnasielærere, og undervisere ved Aarhus Universitet og VIA University College, som har udviklet kursusmateriale specifikt til disse forløb. Kursusmaterialet er ikke støvede lærebøger, men omhandler emner relevante for gymnasieelever og deres dagligdag.

Tidspunkter og løn

Vi påbegynder sprogforløbene igen efter sommerferien. De første undervisningsgange vil være i samspil med de oprindelige undervisere som tilrettelagde forløbet. Her får du mulighed for at observere og indgå i undervisningen inden du og en medstuderende skal afholde forløbet selv. Undervisningsgangene vil løbe over 5 uger og vil foregå på hverdagsaftener i tidsrummet mellem ca. 16:00 og 18:00. Der er forplejning til undervisere og elever. Forløbene vil finde sted i såvel Aarhus som andre lokationer i Region Midtjylland. Foruden løn for forberedelse og undervisning kompenseres der for tid og penge brugt på befordring til og fra undervisningsstederne.

Ansøgning og kontakt

Vi afholder løbende samtaler, så send gerne din ansøgning når den er klar. Vi ser gerne en motiveret ansøgning. Vedhæft gerne bevis på at du er indskrevet på dit studie, samt andre dokumenter, du finder relevante. Send din ansøgning til anne@atumidt.dk.

Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte os på anne@atumidt.dk eller telefonisk +45 28 51 91 53

Vores formål

ATU | FOKUS forløb er kompetenceopbyggende undervisningsforløb, der giver elever fra ungdomsuddannelser i Region Midtjylland mulighed for at tilegne sig faglige kompetencer i stærke læringsfællesskaber. ATU | FOKUS er en del af Akademiet for Talentfulde Unge | Midt. Akademiet for Talentfulde Unge | Midt har siden 2011 udviklet og gennemført akademiske talentudviklingsprogrammer for gymnasie- og Hf-elever fra hele Region Midtjylland.