Business Djursland er den interesseorganisation, der varetager erhvervslivets interesser på hele Djursland. Vi repræsenterer Djurslands virksomheder og samarbejder med andre, der ønsker at udvikle erhvervslivet på Djursland.

Vores medlemmer fordeler sig med ca. 50% i hver af de to kommuner på Djursland.

Business Djurslands arbejdende bestyrelse har ansvaret for at bidrage til et positivt og dynamisk erhvervsmiljø og fremme samarbejdet med Djurslands kommuner, regionen og erhvervsfremme på nationalt plan i henhold til vedtægterne

Vi driver i dag ni erhvervsnetværk, som mødes fire gange årligt. Nogle af netværkene har fokus på en bestemt branche, og andre på et bestemt tema f.eks. virksomhedsudvikling eller bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsen nedsætter arbejdende udvalg, der består af bestyrelsesmedlemmer og andre relevante aktører:

Kompetenceudvalget består af repræsentanter for virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Sammen udvikler vi kurser og efteruddannelser, som er relevante for erhvervslivet på Djursland

Arrangementsudvalget styrker og etablerer netværk for og imellem virksomheder på Djursland og gennemfører arrangementer for medlemmer og andre interesserede.

Innovations & iværksætterudvalget arbejder for at styrke innovationen og bakke iværksættere op.

Infrastrukturgruppen arbejder for udvikling af infrastrukturen på Djursland.

Business Djursland støtter op om øvrige erhvervsnetværk på Djursland, herunder Erhverv Grenå  og  Norddjurs Erhvervsnetværk

Business Djursland samarbejder

Business Djursland samarbejder med politikere og embedsmænd fra Nord- og Syddjurs Kommune. F.eks. bidrager vi til at udvikle kommunernes erhvervspolitikker, deltager i dialogmøder og er selv opsøgende med specifikke dagsordener. Vi er i løbende dialog med lokale folketingspolitikere og samarbejder med erhvervshusene.

Business Djursland er repræsenteret i følgende råd og bestyrelser:

– Djurslands Udviklingsråd

– Grenaa Gymnasiums bestyrelse

– VUC bestyrelse

– Bevaringsrådet for Syddjurs kommune

 – Naturpark Randers Fjord