Erhvervsmedlemmer // AffaldVarme

AffaldVarme Aarhus


AffaldVarme Aarhus er en del af Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.


AffaldVarme Aarhus er en servicevirksomhed, og vores vigtiste mål:

•    en sikker, konkurrencedygtig og miljørigtig affaldshåndtering 

•    en sikker fjernvarmeforsyning til vores kunder i Aarhus og nabokommunerne.Affald
Når aarhusianerne lever og arbejder, producerer de 150.000 tons privataffald og 400.000 tons erhvervsaffald. 64 procent genanvendes, 31 procent af affaldet bliver afbrændt på AffaldsCentret forbrændingsanlæg, 4 procent deponeres og 1 procent specialbehandles.

AffaldsCentret rummer også behandlingsanlæg for farligt affald, byggeaffald, haveaffald og slagge. Der er desuden besøgs- og undervisningsaktiviteter, der giver børn og voksne grundlag for selv at opsøge mere viden og tage stilling til spørgsmål om affald og fjernvarme.


Fjernvarme
Cirka 95 % af Aarhus Kommunes godt 320.000 indbyggere har fjernvarme. AffaldVarme Aarhus leverer fjernvarme til direkte til de 90 %, mens de sidste 5 % sælges videre til syv forbrugerejede fjernvarmeværker. Dertil kommer fjernvarmeforsyning til fjernvarmeværker i tre nabokommuner. 

Fjernvarmen fordeles gennem et ca. 2.000 km langt ledningsnet.


Nedgravede affaldscontainere
I Aarhus Midtby vil der fuldt udbygget være 1.000 nedgravede affaldscontainere, der er internationalt anerkendt for kundevenlighed og effektivitet samt for æstetisk indpasning i bymiljøet. 


Genbrugsstationer
AffaldVarme Aarhus står også for driften af Aarhus Kommunes 6 genbrugsstationer, der har ca. 1,2 mio. besøgende om året.


For et bedre miljø
Sammen med vores kunder arbejder AffaldVarme Aarhus for et bedre miljø gennem energibe-sparelser, bæredygtig produktion og effektiv drift. 

AffaldVarme Aarhus beskæftiger ca. 300 medarbejdere og har en omsætning på ca. 3,0 mia. kr.

 

Læs mere om AffaldVarme Aarhus her

 

 

Studenterhus Aarhus · Nordre Ringgade 3 · 8000 Aarhus C · TLF: 86 18 30 21