Erhvervsmedlemmer // DANVA

DANVA


DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening, er en interesseorganisation for alle, der arbejder professionelt med vand og spildevand. Foreningen er en selvstændig nonprofit forening, finansieret af medlemmerne og ved indtægtsdækket virksomhed.
 
DANVAs formål
Foreningen varetager medlemmernes og den danske vandsektors interesser med henblik på at fremme en stabil, effektiv og etisk forsvarlig vand- og kloakforsyning på et højt kvalitetsniveau og på et for miljøet bæredygtigt grundlag.  
 
DANVAs vision
DANVA er det naturlige samlingspunkt og talerør for de danske vandselskaber.
DANVA er en rummelig interesseorganisation, der samarbejder med interessenter indenfor branchen.
Foreningen forbedrer kontinuerligt rammerne for medlemmerne via faglige og fagpolitiske tiltag på alle ni-veauer.

Læs mere om DANVA her

 

Studenterhus Aarhus · Nordre Ringgade 3 · 8000 Aarhus C · TLF: 86 18 30 21