Nyheder //Få seneste nyt

GENERALFORSAMLING 2018 - KUN FOR MEDLEMMER
// torsdag D. 01. marts kl. 10:00

Har du købt et medlemsskab af Studenterhus Aarhus indenfor det sidste år, så er denne invitation til dig:
 
Vi inviterer dig hermed til generalforsamling 2018 i Studenterhus Aarhus.
 
Generalforsamlingen finder sted den 21. marts, kl. 18.30 i Studenterhuset, Nordre Ringgade 3. Vi starter med mad, hvorefter vi går over til generalforsamlingen.
 
Dagsordenen:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af foreningens budget samt virksomhedsplan til orientering
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse.
8. Valg af en statsautoriseret eller registreret revisor.
9. Eventuelt.
 
Vi sender mere materiale ud om det samlede program, når datoen nærmer sig, men indtil videre vil vi bare opfordre dig til at sætte kryds i kalenderen, og huske, at har du forslag, der skal fremlægges på generalforsamlingen, skal disse være sekretariatet i hænde senest 14. marts, så de kan fremsendes rettidigt til medlemmerne.
 
Forslag og tilmelding til spisning kan fremsendes fra i dag ved at skrive til gf@studenterhusaarhus.dk.
 
Vi glæder os til at se dig!

Bedste hilsner på hele husets vegne
formand Allan Aagaard og direktør Anne Thorø Nielsen

Studenterhus Aarhus · Nordre Ringgade 3 · 8000 Aarhus C · TLF: 86 18 30 21