Krav til dit projekt:

  • det skal være inkluderende og tilgængeligt for alle og foregå helt eller delvist udendørs
  • fællesskabet skal være omdrejningspunkt
  • det skal arbejde på tværs af sociale skel, etnicitet, alder og køn
  • skal være frivillig-drevet af studerende i Aarhus

 

Hvis dit projekt får tildelt penge, stiller Samskab Aarhus desuden rådgivning, sparing og netværk til rådighed for dig og dit projekt.

 

Puljemidlerne kan bruges på anskaffelser i forbindelse med etablering og forbedring af dit projekt, men ikke til drift, løn o.l.

Studenterhus Aarhus · Nordre Ringgade 3 · 8000 Aarhus C · TLF: 86 18 30 21