Om os

Det er ikke nogen hemmelighed, at det kan være svært at forklare nøjagtigt, hvad Studenterhus Aarhus er. Det er vanskeligt fordi, vi lige nøjagtig er det, du gør det til. Vi er et studenterhus, et kulturhus, et netværkshus, en forening, et spillested, en bar, et socialt rum, en café, et mødested for studerende og erhvervslivet, en løbeklub og meget mere. Derfor er det også tydeligt, at uanset hvem du spørger, får du det svar, der ligger tættest på netop deres hjerte. Vi er eventplanlæggere, kommunikatører, sociale ildsjæle, netværkere, bartendere, bookere, projektledere, brobyggere, idé-generatorer, teamplayere og alt derimellem. Det der driver os, er den glæde, vi kan se, når gæsterne går hjem fra koncerten med en god oplevelse i rygsækken. Det er den stolthed vi føler, når vores viden, idéer og input bliver brugt og omsat til handling i private og offentlige virksomheder. 

Vi er det eneste sted i Aarhus, hvor alt er samlet under ét tag. Vores fornemmeste opgave er at bygge bro mellem mennesker – og mellem studieliv, kulturliv og erhvervsliv. Vi lukker hullerne mellem de mange private og offentlige virksomheder, der har deres base i Aarhus, og alle de studerende, der er med til at gøre Aarhus til verdens bedste studieby. Hver dag arbejder vi benhårdt for, at studerende og erhvervsfolk kan møde hinanden i øjenhøjde og møde hinanden på nye og eksperimenterende måder – fri for fordomme og kassetænkning. Vi tror nemlig på, at det er i den ligeværdige samtale, der skabes værdi og tillid. Og det er netop denne tilgang til de studerende, der gør os unikke. 

Tillid er dét, der præger Studenterhus Aarhus. I Studenterhus Aarhus er der tillid til studerende og tillid til, at studerendes kompetencer kan løse nutidens og fremtidens problemstillinger. Vi stoler på, at de studerende selv kan bygge bro til det arbejdsliv, som de engang bliver en del af. Og vi stoler på, at studerendes handlekraft og virketrang kan stimuleres og udvikles med råd og vejledning fra kompetente frivillige og ansatte, der hver dag understøtter den udvikling, som er en naturlig del af livet som studerende. Når vi udvikler vores egne og studerendes faglige og sociale kompetencer, skaber vi grobunden for et bæredygtigt studieliv og arbejdsmarked, hvor mangfoldighed og tværfaglighed er i højsædet. Og det er ikke bare noget vi gør. Det er noget vi er.  

Vi er et mangfoldigt fællesskab, hvor der er plads til alle. Vores fællesskab består af studerende fra hele verden og fra alle de forskellige uddannelser, der findes i Aarhus. Og  vores fællesskab er et mødested for studerende fra alle videregående uddannelsesinstitutioner i Aarhus, hvor der er aktiviteter og tilbud til alle, hvor ideer og inspiration kan opstå i mødet med det ukendte, det upolerede og det uspolerede, og hvor netværk kan skabes på tværs af fagligheder, organisationer og brancher. 

Det er ikke kun blandt de studerende, der er mangfoldighed. Vores samarbejdspartnere er både private virksomheder og offentlige organisationer, de er både store og små og kommer fra mange forskellige brancher. Vi er anerkendt og værdsat af både studerende og erhvervsliv som en attraktiv samarbejdspartner og et sted, hvor der er plads til udvikling, kreativitet og innovation. Fælles for vores samarbejdspartnere er, at de ligesom os ved, at studerende er fremtiden og at kompetenceudvikling, talentudvikling og skabelsen af et bæredygtigt studiemiljø for alle er en forudsætning for, at vi kan blive ved med at udvikle os. Som fællesskab, som by og som land.    Og så kan det godt være, at det er svært at forklare nøjagtigt, hvad Studenterhus Aarhus er. Men det er ikke svært at forstå, at det at have et sted, hvor studerende kan vokse og blomstre, er en forudsætning for vores alle sammens fremtid. Og ved at være en del af Studenterhus Aarhus er studerende, virksomheder og uddannelsesinstitutioner en del af en fremtid, et fællesskab og et netværk, der rækker langt ud i arbejdslivet – og langt ind i studielivet.

Balance

Alt for mange studerende føler, at de ikke slår til. De føler sig pressede, og det har stor betydning for deres liv og for deres faglige og sociale udvikling. At opnå balance er afgørende for et bæredygtigt studieliv. Derfor arbejder vi for at nuancere og balancere den udbredte præstations- og nulfejlskultur. Vi understøtter en tryg og sund overgang til arbejdsmarkedet og fokuserer på det hele menneske, og på at menneskelige kvaliteter opfattes på lige vilkår som faglige kvaliteter.

Ligestilling & Mangfoldighed

At være inkluderet og føle sig accepteret i fællesskabet er vigtigt for et bæredygtigt studieliv.

I Studenterhus Aarhus bruger vi mangfoldigheden som et pejlemærke. Både i vores arbejde og blandt vores medarbejdere, vores artister, vores projekter og vores samarbejdspartnere. Vi giver plads og tid til personlig udvikling – faglig og social – og vi skubber til grænserne for ligestilling i interne og eksterne dagsordener.

Frivillighed

Frivillighed og frivillige fællesskaber er udviklende for et bæredygtigt studieliv og kan være med til at fastholde studerende under og efter studierne. Frivillighed er et middel til at understøtte, at flere studerende engageres og deltager aktivt i samfundet.

Derfor skal frivillighed sætte dagsordenen for Studenterhus Aarhus. At være frivillig skal være meningsgivende, og udvikle både sociale og faglige kompetencer. Derfor arbejder vi for at lette overgangen til arbejdslivet ved at hjælpe med at omsætte og oversætte frivilliges kompetencer.

Relationer

At være inkluderet og føle sig accepteret i fællesskabet er vigtigt for et bæredygtigt studieliv.

Relationer, fællesskaber og netværk er vigtige, og de er afgørende for at blive inspireret og for at få udvidet sin horisont og sine muligheder for at udvikle sig. Alt dette er også vigtigt for et bæredygtigt studieliv. Vi faciliterer og opbygger ligeværdige og værdiskabende relationer, der kan inspirere og lære af hinanden. Vi arbejder med den gode start på arbejdslivet gennem opbygning af netværk understudietiden, og vi opfordrer til og understøtter arbejdet for at både studerende og erhvervsliv bevarer åbenheden og nysgerrigheden til hinanden.

Logo og fonte

Her kan du downloade logoer og andre elementer i høj kvalitet.

Studenterhus Aarhus’ logo skal placeres på alle trykte og digitale publikationer. Det er det gennemgående element, der definerer Studenterhus Aarhus som afsender. Logoet består af et logo-symbol og et navnetræk, og disse to dele må ikke skilles ad. I de fleste tilfælde skal du benytte det primære logo. I tilfælde af at det primære logo ikke er anvendeligt, kan det sekundære logo benyttes. Hvis du er i tvivl om brugen af Studenterhus Aarhus’ logo, skal du kontakte vores kommunikationsansvarlige.

Kontakt: Sarah Houlberg Sørensen
Tlf: 29 70 28 58
Mail: sarah@studenterhusaarhus.dk

Kontakt

Har du et spørgsmål eller en god idé? Så kontakt os!

Ring til os på 86 18 30 21 eller find én af vores medarbejdere herunder.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Studenterhus Aarhus
Nordre Ringgade 3
Tlf.: 8618 3021
8000 Aarhus C
Kontor- og telefontid:
Mandag – torsdag: 10.00-16.00
Fredag: 10.00-15.00