Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Publikationer

2022

Studerendes holdninger til og viden om Kommunal- og Regionspolitik

Lea Croonen

Alexander Lam

Janus Priess

Studenterhus Aarhus, 2022

Projektet Hvad rager det mig? havde til formål at danne og uddanne studerende på videregående uddannelser i Aarhus til demokratisk medborgerskab, at mobilisere og engagere unge vælgere og dermed højne valgdeltagelsen blandt studerende og sidst, men ikke mindst, at indsamle ny viden om studerendes adfærd og holdninger. Studenterhus Aarhus’ undersøgelse og aktivitet i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget var todelt; en kvalitativ- og kvantitativ undersøgelse af studerendes holdninger til og viden om valg og politik samt deres brug af sociale medier, og derefter, med udgangspunkt i den indsamlede viden, en oplysnings- og uddannelseskampagne gennemført op til valget den 16. november 2021. I denne rapport beskrives resultaterne af undersøgelserne og den efterfølgende kampagne.

2020

Bevæggrunde, udfordringer og forslag

Janus Priess

Studenterhus Aarhus, 2020

Frivillighed blandt studerende på Aarhus Universitet har mange ansigter og lige så mange forskellige bevæggrunde. Med denne rapport kastes der lys over nogle af de motivationer, der driver frivilligheden, og hvilken forståelse frivillige har af deres eget frivillige arbejde og de kompetencer, de erhverver sig i forbindelse med deres frivillighed, ligesom der præsenteres udfordringer for frivillighed og forslag, der kan gøre det lettere og mere attraktivt at være frivillig studerende på Aarhus Universitet. 

Heidi Nannberg

Studenterhus Aarhus, 2020

Denne kortlægning af de eksisterende kursustilbud for studerende tager udgangspunkt i Aarhus Universitets liste over studenterpolitiske foreninger og udvalg, samt en gennemgående research på relevante hjemmesider og kontakt til personer i de studenterpolitiske miljøer, herunder blandt andet Studenterrådet, Konservative Studerende og Frit Forum for sparring, samt en uddannelses- og karrierekonsulent på Aarhus Universitet.