Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Region Midtjylland: Praktikant til Psykiatriens HR i Region Midtjylland

Region Midtjylland: Praktikant til Psykiatriens HR i Region Midtjylland

– med mulighed for ansættelse som studentermedhjælper 7 timer ugentligt.

Er du interesseret i HR og har du lyst til at blive klogere på, hvordan man driver og arbejder strategisk med HR i en offentlig organisation? Hvis du på samme tid er struktureret, nysgerrig og samarbejdsorienteret samt har mod på at anvende din viden fra studiet i praksis – så er du måske den praktikant vi søger til HR.

Vores vision
I Psykiatriens HR understøtter vi vores sundhedsfaglige kollegaer på afdelingerne, så vi i fællesskab løser Psykiatriens vision: “Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom – på patientens præmisser”.

At være praktikant i HR
I Psykiatriens HR er vi 28 kollegaer fordelt i et løn- og personaleteam. Vi glæder os til at invitere vores kommende praktikant ind i kulturen hos os, hvor vi altid er klar på en faglig og kollegial sparring. Vores fokus er på ordentlighed og dygtighed og derudover er psykologisk tryghed et tema, som står højt på vores dagsorden. For os betyder psykologisk tryghed blandt andet, at vi er i et arbejdsmiljø, hvor det er okay at lave fejl. Vi tør at eksperimentere, stille spørgsmål og give hinanden feedback. “I min praktik hos Psykiatriens HR oplevede jeg stor tiltro til mig som praktikant både fra ledelsen, praktikvejleder og kollegaer. Det var tydeligt, at de støttede op om min læring i forløbet, og jeg fik afprøvet det brede HR med forskellige kompleksiteter i opgaverne.” Pernille Sandberg-Olesen, Personalekonsulent og tidligere praktikant i afdelingen. Hos os vil du blive taget i mod af en hjælpsom og imødekommende afdeling, og du får tilknyttet både en faglig og social mentor, der vil hjælpe dig godt i gang i teamet og støtte op om din trivsel.

Vi tilbyder

 • En fleksibel arbejdsplads med mulighed for selvstændig tilrettelæggelse af opgaverne og hjemmearbejdsdage.
 • Indflydelse på arbejdsopgaver.
 • Et godt arbejdsmiljø med fokus på psykologisk tryghed.
 • En opstart med et velafprøvet onboardingforløb, som både rummer faglig oplæring, introduktion til psykiatristaben på tværs og dialogmøder med din leder.
 • Du får en inddragende og dialogbaseret leder som aktivt anvender feedback
 • Løbende dialog med din praktikvejleder om udvikling af dine kompetencer og ønsker til opgaver.
 • Mulighed for at indgå i et netværk for studerende og praktikanter i psykiatristaben.
 • Flekstidsordning.


Vi søger

Vi søger dig, som er i gang med en relevant videregående uddannelse. Du har lyst til at

udvikle dine kompetencer inden for offentlig administration og få tildelt opgaver, som du kan have indflydelse på ud fra dine interesser og organisationens behov. Det kan eksempelvis være i arbejdet med strategi, projektledelse, organisationsudvikling, forvaltningsret og/eller analyse af data.

Du er først og fremmest nysgerrig, og har lyst til at udvikle dine kompetencer. Du trives i at arbejde med mange forskellige mennesker og har mod på samt lyst til at tage ansvar for egne opgaver.

Dine primære opgaver vil være:

 • Projektunderstøttelse, der kan være research, dataindsamling, analyse, referater, projektstyring, formidling, udarbejdelse af produkter og lignende.
 • Sagsbehandling, herunder journalisering, databearbejdning, dokumenthåndtering og lignende.
 • Opgaver i forbindelse med ansættelsesretslige forhold, herunder overenskomstfortolkning.
 • Udtræk og analyse af HR-data samt medvirke til udvikling af vores databaseret tilgang.
 • Ad hoc opgaver og mulighed for at præge dine opgaver efter dine interesser.


I HR arbejder vi også struktureret med øget digitalisering og optimering, udvikling af RPA-løsninger og brug af HR-data – en udviklingsproces som hele afdelingen har mulighed for at bidrage med input til.

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en ulønnet praktik på 37 timer om ugen. Der er mulighed for ansættelse som studentermedhjælper 7 timer ugentligt, hvor de 30 timer er som ulønnet praktik. Tiltrædelse er 1. september 2024 eller efter aftale. Du har mulighed for at søge merit og optjene ECTS-point gennem praktikken, der skal undersøges og aftales nærmere hos din uddannelsesinstitution. Vi tilbyder både praktikforløb med 20 og 30 ECTS-point og der vil blive udarbejdet en praktikaftale sammen med dig og din uddannelsesinstitution. Praktikstedet er ved Psykiatriens HR, Region Midtjylland i Viborg med mulighed for hjemmearbejde efter aftale. Afhængig af hvilken type praktik, der indgås aftale omkring, kan det være muligt at få refunderet eventuelle transportudgifter mellem din bopæl og praktikstedet, der er svarende til billetprisen for en voksen med billigste offentlige transportform. Dette opnås typisk med et periode/pendlerkort, der refunderes mod fremvisning af dokumentation.

Ansøgning
Vi ønsker at lave en anderledes ansættelsesproces, hvorfor du ikke skal indsende en klassisk ansøgning og et CV. Derimod vil vi rigtig gerne have du udarbejder tre slides i en PowerPoint-præsentation eller lignende, hvor du beskriver følgende tre ting: Et slide om din uddannelsesbaggrund og erfaring, et slide om din motivation for Psykiatrien, HR og/eller inden for offentlig administration samt et slide om, hvem du er som person.

Ansøgningsfrist
Vi ser frem til at høre fra dig senest den 15. maj 2024 og hvis du kunne tænke dig at vide mere, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at ringe og få en snak med: Personalekonsulent Haris Smajlovic, tlf. 2127 2550 HR-chef Dorthe Pinnerup, tlf. 2399 1197

Vi indkalder løbende til samtaler, og vi glæder os til at indgå en dialog omkring dine ønsker og forventninger til en praktik, samt hvilke kompetencer du tænker at sætte i spil.

I samtalen deltager:
Personalekonsulent Haris Smajlovic Personalekonsulent Pernille Sandberg-Olesen HR Chef Dorthe Pinnerup

Om Psykiatrien i Region Midtjylland
Psykiatrien i Region Midtjylland er fordelt på otte psykiatriske afdelinger for voksne, børn og unge. Hospitalets ca. 2900 ansatte behandler årligt over 30.000 borgere og modtager mere end 250.000 ambulante besøg. Psykiatristaben, der er Psykiatriens administration, ligger på tre matrikler i henholdsvis Viborg, Skejby og Gødstrup, og består af seks fagområder: Ledelsessekretariat, HR, Økonomi og Planlægning, Kommunikation, Kvalitet og Udvikling samt Sundheds IT og Digitalisering. Du kan læse mere om Psykiatrien på https://www.psykiatrien.rm.dk/, og du kan bl.a. følge os på sociale medier under navnet “Psykiatrien i Region Midtjylland”.