Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Aarhus Vand er et førende vand- og miljøvirksomhed, når det gælder viden, teknologi og udvikling af bæredygtige løsninger til fremtidens vandforsyning. Vores kerneforretning består i at levere drikkevand, rense spildevand, vedligeholde kloaksystemer, tilpasse udsatte områder til klimaforandringerne og beskytte grundvandet. Vi er endda certificeret i FN’s verdensmål inden for vores område.

 

Men vi vil mere end det.

 

Vi er optaget af vand som kilden til alt liv og en ressource, som vi har fokus på at udnytte optimalt. Vi udvikler løsninger til vores vandværker og renseanlæg, så de bruger så lidt energi som muligt. Vi henter inspiration fra verden og tror på, at videndeling giver bedre løsninger. Vi er også optaget af, at vand er kilden til gode oplevelser i en by som Aarhus.

 

Hos os skabes fremdrift i fællesskab med plads til forskellighed og respekt for hinanden, der tilsammen danner en vi-følelse. Vi stræber konstant efter at være nysgerrige ved at frisætte kreativitet og udfordre hinanden med målet at reducere afstanden fra ide til løsning. Vi indgår i dialog, hvor viden deles på en ærlig og tillidsfuld facon.

Du vil løbende kunne finde mulighed for at komme i praktik, særligt inden for forretningsudvikling og kommunikation, og der vil være mulighed for elevstillinger og studenterjobs inden for de mange fagligheder, der er i huset.

 

Så hold øje på vores hjemmeside eller sociale medier. Vi er altid åbne over for nye talenter!