Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

EQUALIS er tænketanken, der fremmer ligestilling og diversitet. EQUALIS er en non-profit og politisk samt kommercielt uafhængig tænketank, der arbejder vidensbaseret, løsningsorienteret og partnerskabssøgende. Vi fokuserer på ligestilling mellem kønnene i et intersektionelt perspektiv, samt på opnåelse af kønsdiversitet i de arenaer af samfundet, der har relation til og betydning for arbejdsmarkedet. Tænketanken EQUALIS blev stiftet i juni 2022 med støtte fra Spar Nord Fonden, som støtter fællesskaber, der mærkes.

 

Vores vision er at muliggøre et ligestillet samfund, hvor alle, uanset køn, har lige muligheder til gavn for Danmark. Vi vil sikre forandring af de strukturelle og kulturelle barrierer, der eksisterer for lige muligheder på arbejdsmarkedet. Et bærende element i dette arbejde, er at bygge bro mellem teori og praksis på ligestillings- og diversitetsområdet, så̊ viden og forskning bæres ud der, hvor den kan gøre den største forskel på arbejdsmarkedet og blandt politiske beslutningstagere. EQUALIS arbejder med viden, der forandrer. Vi er den samlede videnspartner for beslutningstagere på tværs af det danske samfund.

EQUALIS skaber viden, der driver dialog, og dialog, der driver handling. Handling, der lederfrem til opnåelsen af vores vision. Dette gør vi gennem aktiviteter, der tager udgangspunkt i fundene fra Tænketanken EQUALIS’ årlige Diversitetsbarometer, der kortlægger ligestilling mellem kønnene på det danske arbejdsmarked og udvalgte øvrige diversitetsdimensioner.