Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Waste Hunt

Waste Hunt

Vores mål er at skabe renere fællesarealer, nye ansvarsbevidste normer omkring affald, mindre affald fra emballage, mere handling og mere samarbejde. Vores strategi er at opbygge et handlingsfællesskab og skabe positiv storytelling omkring hele vores måde at håndtere affald på. Derudover ønsker vi ikke bare at indsamle affald, men at nedskrive hvilken slags affald vi finder, for på den måde at kunne sige noget mere konkret og faktabaseret omkring problemerne med henkastet affald. I denne sammenhæng er det vores ambition, at samarbejde med forskellige institutionelle aktører og virksomheder.