Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Akademiet for Talentfulde Unge | Midt er et tilbud til Region Midtjyllands talentfulde gymnasie- og Hf-elever. ATU | Midt optager gymnasie- og Hf-elever fra nærmest alle regionens ungdomsuddannelse på et udvidet undervisnings- og læringsforløb, der sigter mod at at give deltagerne et kontinuert forløb med intellektuelle udfordringer og erfaringer, der stimulerer det akademiske potentiale, opkvalificerer det daglige arbejde og styrker udvikling af studiekompetencer samtidig med, at deltagerne gennem den øgede læring styrker deres både faglige og sociale trivsel.

 

Det er desuden ATU  | Midts mål og opgave at skabe tætte samarbejdsrelationer mellem regionens ungdomsuddannelser, de videregående uddannelser og de fremmeste virksomheder i regionen. Det samarbejde skal dermed desuden ses som et tiltag, der på sigt kan kvalificere virksomhedernes rekruttering af nye medarbejdere. Her tænkes især på videnstunge virksomheder, som både kan bidrage med særfaglige og erhvervsfaglige aspekter, og som kan se det som en fordel at blive kendt blandt særligt motiverede unge.